Malá s.r.o. se dočkala

  • 2020-06-01
  • AKTUALITY

Malá s.r.o. se dočkala

Trvalo to, ale je to tady !
Pomoc pro malá s.r.o.

Poslanecká sněmovna schválila výši kompenzačního bonusu v hodnotě 500 Kč denně, a to za období od 12. března do 8. června. Maximálně tedy společníci vybraných s. r. o. mohou žádat až o 44 500 Kč.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKA
* Podmínkou žadatele je to, že společnost nemohla z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávat svoji činnost nad míru obvyklou.
* Společnost musí být daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru

KDO má nárok?
- společníci ve společnostech s ručením omezeným, jejichž podíl není představován kmenovým listem.
- společnost s ručením omezeným, musí mít nejvýše 2 společníky, kde o podporu mohou žádat oba
- RODINA - Společníci ve společnosti s ručením omezeným, kteří jsou členy jedné rodiny (v přímém příbuzenském vztahu) může být více a o tuto podporu mohou žádat všichni.
- žadatel musí být aktivním společníkem dané firmy k 12. březnu 2020

Jestliže je žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých splňuje podmínky podpory, tak mu vzniká nárok na kompenzační bonus pouze jednou.

KDY NELZE :
-s polečník žádající o podporu nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel).
- dále společník žádající o podporu nesmí na sebe čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit, ani kompenzační bonus pro OSVČ
-nárok na kompenzační bonus nemají společníci, jejichž společnost se v daném období nachází v úpadku, v likvidaci či jsou nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH

PODMÍNKA OBRATU
Další důležitou podmínkou je minimální obrat s. r. o., který musí být prokazatelně ve výší 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021

KDO VYPLÁCÍ A JAK ZAŽÁDAT
Kompenzační program pro malé s. r. o. bude vyplácet Finanční správa a jednoduchý formulář žádosti najdete na stránkách  www.mfcr.cz

DO KDY MOHU PODÁVAT ŽÁDOST?
Žádost je možné podávat 60 dní po skončení bonusového období. ( t.j 08.06.2020 + 60 dní )

Napište nám