Bude stát hradit škody za nouzový stav ?

  • 2020-04-30
  • AKTUALITY

Bude stát hradit škody za nouzový stav ?

Městský soud v Praze v tomto týdnu zrušil několik opatření ministerstva zdravotnictví. Takto tedy zřejmě definitivně padají také snahy vlády vyhnout se odpovědnosti za přijatá opatření. Otevírá se možnost uplatnit odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Podle Listiny základních práv a svobod má každý právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. I se státem se můžete soudit, i zde už je judikatura ustálená.

Podnikatelé, kteří nemohli v důsledku opatření ministerstva podnikat, tak mají nyní otevřenu cestu, jak se domoci náhrady škody i ušlého zisku.

Účetnictví umí škody vyčíslit velmi přesně .

Napište nám