Přehledné a spolehlivé účetnictví

Dbáme na kvalitu a spokojenost


Legislativa v oblasti daní a souvisejících předpisů se neustále mění, vše ale sledujeme za vás, průběžně a stále se vzděláváme. Garantem za naši kancelář je daňová poradkyně Mgr. Ing. Magdaléna Králová, absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně se specializací na daňové právo.

Účetnictví

Podle zákona by mělo být vedeno průběžně. Neplní jen funkci daňovou, z účetnictví jsme schopni Vám zjistit hodnotu společnosti pro účely běžných životních situací – odchod společníka, rozvod apod., ale i informace, že ve vaší firmě se vše děje tak, jak má.

Daně

Jsme tady nejen pro sestavení daňového přiznání a jeho včasné odeslání na finanční úřad. Doporučujeme vám včas s námi posoudit daňové dopady zamýšlených obchodních operací a jsme Vám k dispozici při všech jednáních s finanční správou. Budeme-li s Vámi od začátku, předejdete mnohým komplikacím.

Supervize

V rámci této služby nabízíme klientům profesionální dohled nad jejich vlastním účetním oddělením. Získáte specialistu, který bude garantovat správnost Vašeho účetnictví a přitom účetní doklady neopustí Vaši firmu. Vaše účetní bude mít možnost konzultace v komplikovanějších případech a profesionální vedení.

Výhody

Peníze - je už několikrát potvrzené, že externí zpracování účetnictví je ekonomicky výhodnější
Čas - a ten je k nezaplacení. Věnujte ho těm, na kterých Vám záleží

Pracujeme kvalitně a jsme ze zákona pojištěni. Zaměstnanec ručí za případné způsobené škody max. do 4,5 násobku svého průměrného platu.

Termíny hlídáme a v naší kanceláři se vzájemně zastoupíme, nehrozí tak, že když vaše účetní bude na dovolené, zmeškáte lhůtu pro včasné podání.

Jsme ze zákona vázáni mlčenlivostí, vaše ekonomické i osobní údaje jsou u nás v bezpečí, uvidí je jen ti, kteří je budou zpracovávat.


Daňový poradce
Mgr.Ing. Magdaléna Králová

" Zákony využiji ve Váš prospěch ."

Dokážeme pomoci i vaší firmě