Ošetřovné

  • 2020-03-23
  • KORONAVIRUS a jeho dopady do podnikání

Ošetřovné

Ošetřovné

Školy a školky jsou již delší době zavřené a kdy se do nich budou moct děti vrátit není zatím jasné.

Aby se rodiče menších školáků neocitli bez finančních prostředků, rozhodla se vláda mimořádným návrhem zákona časovou platnost vyplácení ošetřovného změnit, a to na dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nárok na ošetřo

vné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat.

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 14 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. V současné době MPO zpracovává formulář (žádost). Podnikatelé budou moci o příspěvek zažádat a obdrží jej ale až v okamžiku, kdy bude ze strany MPO stanoven postup a forma. Prozatím je dané to, že podnikatel žádost o ošetřovné spolu se žádostí o dávku doručí na živnostenský úřad. Živnostenský úřad nebude tuto dávku proplácet, ale předá tyto žádosti na MPO.

Ošetřovné stejně jako program pro zaměstnavatele ANTIVIRUS bude vláda projednávat již dnes v pondělí 2020 a v  úterý 24.03.2020 ho má schvalovat Sněmovna, jeho schválení se předpokládá.

Napište nám