OSVČ - Bonus 25

 • 2020-04-03
 • AKTUALITY

OSVČ - Bonus 25

 

25tisícový bonus pro OSVČ

Jestli je to málo nebo moc se názory různí. Každopádně, je to pomoc v dané chvíli.

Poněkud problematické se nám jeví „podmínky nároku“, tady bohužel budou lidé, kteří nebudou mít možnost tento bonus čerpat.

Další problém vidíme v tom, že mnoho drobných podnikatelů nevydrželo a hned v prvních dnech pozastavilo činnost a přihlásilo se na pracovní úřad, čímž se zbavili možnosti čerpat tento bonus. Nic na tom není fakt, že nemohli o této možnosti vědět a přímou souvislost s opatřeními proti šíření koronaviru, by bylo snadné v tomto případě prokázat. Ani oni na bonus nedosáhnou.

Takže shrňme si podmínky – kdo, kolik, za jakých podmínek a kde žádat:

 

1) Kdo by měl mít nárok

 • OSVČ ve smyslu zákona o důchodovém pojištění, to znamená zjednodušeně všichni, kdo podnikají samostatně ať už na základě živnostenského oprávnění, nebo např. při výkonu nezávislých povolání (hudebníci, spisovatelé…), v zemědělství nebo na základě jiných zákonů (lékaři, advokáti…).
 • Samostatná výdělečná činnost musí být činností hlavní.
 • Jako vedlejší může být jen u vymezeného okruhu osob (příjemce invalidního nebo o starobního důchodu, rodičovského příspěvku…).

2) Podmínky nároku

 • V období leden až březen 2020 musí dojít k poklesu (hrubých) příjmů nejméně o 10 % oproti období leden až březen 2019.
 • V roce 2019 dosáhl (hrubých) příjmů alespoň ve výši 180 000,- Kč.
 • Pokud někdo nepodnikal v období leden až březen 2019, porovnávají se příjmy z období leden až březen 2020 s obdobím prvních tří měsíců jeho podnikání a snižuje se požadovaná hranice dosažených příjmů o 15 000,- Kč za každý měsíc, kdy nepodnikal.

3) Výše nároku

 • 500,- Kč za každý kalendářní den v období od 12. 3. do 30. 4. 2020.

 

4) Jak se má o bonus žádat

 • Žádost by se měla podat do 29. 6. 2020 místně příslušnému finančnímu úřadu.
 • K žádosti by se mělo přiložit čestné prohlášení o tom, že OSVČ splnila podmínky nároku.
 • Finanční úřad by měl kompenzační bonus bezodkladně vyplácet, a to výhradně bezhotovostně na účet OSVČ; bonus nemá podléhat případné exekuci.

 

 

Napište nám