OSVČ OŠETŘOVNÉ

  • 2020-03-30
  • AKTUALITY

OSVČ OŠETŘOVNÉ

Ošetřovné OSVČ

Žádosti se budou podávat prostřednictvím živnostenských úřadů, na jejichž webových stránkách by v nejbližších dnech měl být ke stažení formulář.

Ošetřovné je možné čerpat na dítě do 13-ti let věku, potvrzení vydá škola nebo školka. Na jedno dítě v jednu dobu může žádat o příspěvek jen jeden z rodičů, mohou se však střídat.

Co musí splnit žadatel o příspěvek?

  • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost
  • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě
  • musí být malým nebo středním podnikatelem
  • nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně

Všechny čtyři uvedené požadavky prokáže žadatel čestným prohlášením.

Napište nám