Program ANTIVIRUS

  • 2020-03-24
  • KORONAVIRUS a jeho dopady do podnikání

Program ANTIVIRUS

Program pro zaměstnavatele ANTIVIRUS

SCHVÁLENO VLÁDOU 23.03.2020 - přehledná tabulka, kdo má na co nárok

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove

Spoustu starostí mají dnes zaměstnavatelé, na nichž jsou ekonomicky závislí jejich zaměstnanci a ze zkušenosti posledních dní víme, že většině z vás není jejich osud lhostejný. Pomocnou ruku by měl podat vládní program pro zaměstnavatele ANTIVIRUS, který by měl být schválen v úterý 24.03. Tak si držme palce!

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá
na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Bezprostředně dojde k aktivaci následujících opatření:

 

Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

 

Napište nám