Úvěr COVID 19

  • 2020-03-23
  • KORONAVIRUS a jeho dopady do podnikání

Úvěr COVID 19

Úvěr COVID II

Nečekaně jsme se všichni ocitli v opravdu těžké situaci. Podnikatelskou činnost výrazně zbrzdila a mnohdy zcela znemožnila a mnozí z nás se neobejdou bez úvěru.

Úvěr v těchto případech by měla poskytovat, případně garantovat Českomoravská rozvojová banka.

ČMZRB již pozastavila příjem žádostí o Úvěr COVID (přijato 4.000 žádostí za 10 mld. Kč.). Zároveň ohlásila nový záruční program COVID II. v objemu 30 mld. Kč, který bude dostupnější pro OSVČ a menší firmy. Půjde o záruční program, kde bude ČMZRB přispívat na úroky, které platí klient bance. Výsledek pro klienta bude produkt stejně výhodný a spodní hranice bude od 10.000 Kč. Jeho spuštění se očekává do 2 týdnů.

Bezúročné úvěry za pět miliard korun bude administrovat přímo Českomoravská záruční a rozvojová banka, dalších pět miliard bude použito formou záruky pro úvěry u komerčních bank, jež budou podnikatelům poskytnuty za v podstatě totožných podmínek, protože Českomoravská záruční a rozvojová banka kromě poskytnutí jejich záruky bude zároveň dotovat i jejich úrokovou sazbu.

Poskytovaná záruka bude krýt pravděpodobně až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod

 

Napište nám