Zaměstnanec v karanténě - kdo ho platí ?

  • 2020-10-08
  • AKTUALITY

Zaměstnanec v karanténě - kdo ho platí ?

Množí se nám dotazy : Zaměstnanec je v nařízené karanténě, kdo ho platí ?

Mnozí z vás už tuto zkušenost mají nebo jsou na ni připraveni, ale z praxe vidíme, že mnozí stále tápou.

 

V případě nařízené karantény je to stejné jako v případě nemoci:

dočasná pracovní neschopnost, ale i nařízená karanténa jsou dle § 191 zákoníku práce důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, během kterých je musí zaměstnavatel povinně omluvit.

Zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa, náleží prvních 14 dnů náhrady mzdy nebo platu (již od 1. dne karantény), jestliže splňuje podmínky nároku na nemocenské dávky.

Peníze tedy zaměstnanec dostane v „běžné výplatě“ ve výplatním termínu od svého zaměstnavatele.

Nárok na nemocenské dávky během karantény vzniká, pokud trvá déle než 14 kalendářních dnů. Osob, které jsou a budou v dvoutýdenní karanténě, se tedy dávky nemocenského pojištění ( vyplácené Správou sociálního zabezpečení )  týkat nebudou. Leda že by se u nich karanténa prodloužila.

Napište nám