Přehledné a spolehlivé účetnictví

Pro jednatele a společníky

SUPERVIZE

Pro všechny, kteří mají již vedení účetnictví vyřešeno, zpravidla interním zpracováním účetnictví, nabízíme jistotu správnosti účetního a daňového řešení. V pravidelných intervalech prověříme vaši účetní a daňovou agendu. Daňová přiznání odkontrolujeme či je přímo sestavíme. Pohled „zvenčí“ může zajistit i prevenci či odhalení nežádoucích úniků vašich peněžních prostředků. Supervizi je vhodné propojit i s asistenčními službami pro jednatele.

Rekonstrukce účetnictví a forenzní účetnictví

Zákonnou povinností je průběžné a řádné vedení účetnictví. Pokud se tak, ale z nejrůznějších důvodů nestane či přijdete o svá data, je možná až úplná rekonstrukce účetnictví včetně vyhodnocení daňových důsledků a podání případných dodatečných daňových přiznání. Vlastní nápravou se tak minimálně vyhnete nežádoucím následkům, tj. sankcím či daňovým doměrkům. Byly-li daňové povinnosti nadhodnoceny, samozřejmě je možnost vyžádat přeplatky zpět.

A co je forenzní účetnictví ? I účetnictví může být důkazním prostředkem, třeba až u soudu. Dokážemé najít jak nezákonné i neetické postupy hospodaření, tak i podklad který může prokázat vaši pravdu.

Pro jednatele a společníky

Účetnictví je prvně odpovědností jednatele, který předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě a zákon mu ukládá provést některé hospodářské testy a navrhnout postup. V opačném případě může ze zákona až povinně převzít ručení za dluhy firmy. V těchto povinnostech nabízíme jednatelům asistenci. Společně tak zajistíme správný průběh valné hromady a vyhneme se až osobním důsledkům.

Na druhé straně můžeme ovšem pomoci i společníkům zrevidovat účetnictví z hlediska správnosti ještě před tím, než závěrku formálně schválí. Právo na uvedené informace garantuje zákon o obchodních korporací. Vlastníci tak mohou jejich uplatňováním předejít v budoucnu sporům se společností ve věcech hospodaření a výkaznictví.


Daňový poradce
Mgr.Ing. Magdaléna Králová

" Zákony využiji ve Váš prospěch ."

Dokážeme pomoci i vaší firmě